^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Материалы по дисциплине " Охрана труда" Скачать

ЗАМЕНА на 25.11.2022 г.(Пятница)

ГРУППА 2

ГРУППА 4

ГРУППА 5, 24, 25, 32, 35

ГРУППА22

1/2

Физика

1/2

Спец.

 

 

1/2

Спец.

3/4

Ин.яз

3/4

История Бел.

 

П/О

3/4

Математика

5/6

Черчение

5/6

Ин.яз

 

 

5/6

Рус.яз

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА 6

ГРУППА23

ГРУППА115

ГРУППА25-т

1/2

Анатомия

1/2

Ин.яз

3/4

Бел.яз

1/2

Основы инж.граф.

3/4

Спец.

5/6

Бел.яз

 

 

3/4

Основы права

5/6

ПДД

 

 

 

 

5/6

Анат и физ.сельс.жив.

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА33

ГРУППА 114

 

 

 

1/2

Осн.экон.

5/6

Основы менедж.

 

 

 

 

3/4

Бел.яз

 

 

 

 

 

 

7/8

Нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА 10

ГРУППА 11

ГРУППА 12

ГРУППА 13

1/2

Основы права

1/2

Защ населения

1/2

П/О

1/2

П/О

3/4

3/4

3/4

3/4

 

Обед: 22; 23; 4; 2; 3; 33