^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

{tabАнтынаркатычны-бар'ер}

 

антынаркатычная прапаганда - відэа матэрыялы

 

глядзець - спампаваць 1

 

глядзець - спампаваць 2

 

глядзець - спампаваць 3

 

 

 

 

 

структыўна-метадычнае пісьмо аб арганізацыі работы куратара вучэбнай групы ва ўстановах, рэалізуючыхадукацыйныяпраграмыпрофесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі

.

 

1.     Куратар вучэбнай групы устаноў, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі (далей - куратар), прызначаецца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі з ліку педагагічных работнікаў на перыяд навучання навучэнцаў ва ўстанове адукацыі.

2.     У сваёй працы куратар кіруецца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Канцэпцыяй бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь, Праграмай бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь на 2016 -­2020 гг., пастановамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22 ліпеня 2011 г. №106 «Аб некаторых пытаннях сярэдняй спецыяльнай адукацыі», ад 5 жніўня 2011г. №216 «Аб некаторых пытаннях прафесійна-тэхнічнай адукацыі», дзяржаўнымі праграмамі, планамі, комплексамі мер па розных напрамках выхаваўчай работы, статутам установы адукацыі, а таксама іншымі заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.

3.     Асноўныя напрамкі ідэалагічнай і выхаваўчай работы вызначаны ў Праграме бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь на 2016-2020 гг., метадычных рэкамендацыях Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь па пытаннях арганізацыі выхаваўчай работы ва ўстановах, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, размешчаных на сайце Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (раздзел «Упраўленне сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы» (Інфармацыйна-аналітычныя і метадычныя матэрыялы)), установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі» (раздзел «Ідэалогія і выхаванне» (Метадычная падтрымка).

4.     Ва ўстанове адукацыі распрацоўваецца Палажэнне аб куратарывучэбнай групы, якое зацвярджаецца кіраўніком установы адукацыі па ўзгадненні з прафсаюзнай арганізацыяй (пры наяўнасці), таксама загадам кіраўніка ўстановы адукацыі зацвярджаюцца Палажэнне аб метадычным аб'яднанні куратараў установы адукацыі, функцыянальныя абавязкі куратара вучэбнай групы.

5.     Працу куратара па ажыццяўленні выхаваўчага працэсу ў навучальнай групе, каардынуе намеснік кіраўніка ўстановы адукацыі па выхаваўчай (вучэбна-выхаваўчай) рабоце.

6.     Метадычнае забеспячэнне дзейнасці куратара на ўзроўні ўстановы прафесійнай адукацыі ажыццяўляе метадычнае аб'яднанне куратараў установы адукацыі.

7.     Куратар у працэсе арганізацыі ідэалагічнай і выхаваўчай работы з навучэнцамі ўзаемадзейнічае з педагагічнымі работнікамі, законнымі прадстаўнікамі навучэнцаў, медыцынскімі работнікамі, кіраўнікамі першасных грамадскіх аб'яднанняў, работнікамі праваахоўных органаў, іншымі зацікаўленымі.

8.     Асноўнымі патрабаваннямі да працы куратара з'яўляюцца прафесійная кампетэнтнасць, гатоўнасць да ажыццяўлення ідэалагічнай і выхаваўчай работы, грамадзянскасць, высокая маральная і палітычная культура, псіхалагічная культура, адказнасць і камунікабельнасць.

9.     Арганізацыйна-выхаваўчая работа, якая праводзіцца куратарам у вучэбнай групе, ажыццяўляецца за межамі часу, які адводзіцца на правядзенне вучэбных заняткаў у адпаведнасці з вучэбнымі планамі, і ўключае наступныя віды работ: індывідуальная і групавая выхаваўчая праца з навучэнцамі, культурна-масавая праца, арганізацыя мерапрыемстваў ідэалагічнай, грамадзянскай, патрыятычнай, духоўна-маральнай накіраванасці, полікультурнай, эканамічнае, эстэтычнае выхаванне, выхаванне псіхалагічнай культуры і культуры здаровага ладу жыцця, фарміраванне самазахавальныхпаводзін навучэнцаў, выхаванне ў галіне аховы навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання, выхаванне культуры бяспечнай жыццядзейнасці, сямейнае і гендэрнае выхаванне, рэалізацыя сумесна са спецыялістамі сацыяльна-­педагагічнай і псіхалагічнай службы сацыяльна-педагагічнай падтрымкі псіхалагічнай дапамогі навучэнцам, працоўнае і прафесійнае выхаванне, выхаванне культуры побыту і вольнага часу, прафілактыка супрацьпраўных паводзін навучэнцаў, узаемадзеянне з законнымі прадстаўнікамі па пытаннях выхавання і навучання.

10.  Куратар абавязаны:

10.1. вывучаць і аналізаваць якасць выхавання ў вучэбнай групе, індывідуальна-асобасныя асаблівасці кожнага навучэнца (на аснове метадычных рэкамендацый па ўжыванні крытэрыяў і паказчыкаў эфектыўнасці ідэалагічнай і выхаваўчай работы з навучэнцамі, педагагічнымі работнікамі ва ўстановах прафесійнай адукацыі, зацверджаных 12 сакавіка 2019 г.) з мэтай удасканалення выхаваўчага працэсу, фарміравання калектыву і правядзення індывідуальнай працы з кожным навучэнцам;

10.2 ажыццяўляць у вучэбнай групе ідэалагічную і выхаваўчую працу на аснове дзяржаўнай ідэалогіі з улікам індывідуальных і ўзроставых асаблівасцей, схільнасцей, інтарэсаў і патрэбаў вучняў, спецыфікі ўстановы адукацыі і сацыякультурнагаасяроддзя;

10.3. праводзіць штотыдзень інфармацыйныя гадзіны з выкарыстаннем сучасных інтэрактыўных формаў і метадаў работыз мэтай своечасовага азнаямлення навучэнцаў з сацыяльна-эканамічным, грамадска-палітычнымі культурным жыццём краіны, рэгіёну па тэматыцы, зацверджанай намеснікам кіраўніка, які адказвае за арганізацыю ідэалагічнай і выхаваўчай работы;

10.4. праводзіць штотыдзень куратарскуюгадзіну па запланаванай тэматыцы, у тым ліку, не радзей аднаго разу ў месяц па пытаннях дысцыплінарнай адказнасці, выканання правілаў унутранага распарадку, папярэджання выпадкаў супрацьпраўных паводзін, неабходнасці захавання патрабаванняў тэхнікі бяспекі ў навучальны і пазавучэбныперыяд, выніках вучэбнай дзейнасці (практыкі) вучняў, удзелу ў грамадска карыснай працы, культурнымі грамадскімжыццівучэбнай групы ўстановы адукацыі;

10.5. ажыццяўляць кантроль за станам паспяховасці, вучэбнай дысцыпліны і наведвальнасці навучальных заняткаў навучэнцамі, пастаянна інфармаваць законных прадстаўнікоў аб паспяховасці, выпадках парушэнняў дысцыпліныи пропускаў вучэбных заняткаў па непаважлівых прычынах з мэтай павышэння адказнасці законных прадстаўнікоў за вынікі навучання і выхавання навучэнцаў;

10.6. спрыяць стварэнню ўмоў для паспяховай вучэбнай дзейнасці навучэнцаў, умацавання дысцыпліны ў ходзе адукацыйнага працэсу, развіцця ўменняў і навыкаў самастойнай вучэбнай працы, адаптацыі ва ўстанове адукацыі;

10.7. спрыяць стварэнню ў вучэбнай групе, установе адукацыі здароўезберагальнага асяроддзя, захаванню і ўмацаванню фізічнага і псіхічнага здароўя навучэнцаў;

10.8. вывучаць асаблівасці сямейнага выхавання навучэнцаў, выяўляць навучэнцаў, якія знаходзяцца ў неспрыяльнай жыццёвай сітуацыі, інфармаваць адміністрацыю аб наяўнасці прыкмет сацыяльна небяспечнага становішча ў дачыненні да непаўналетніх навучэнцаў, праводзіць працу па прафілактыцы сямейнага недабрабыту і сацыяльнага сіроцтва, падтрымцы непаўналетніх, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, прававой асвеце навучэнцаў, прафілактыцы супрацьпраўных паводзін;

10.9. інфармаваць адміністрацыю аб наяўнасці прыкмет гвалту ў дачыненні да непаўналетніх навучэнцаў, а таксама пра выпадкі супрацьпраўных паводзін навучэнцаў;

10.10. ажыццяўляць постінтэрнатнае суправаджэнне навучэнцаў з катэгорыі дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама асоб з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў у перыяд навучання і на працягу 2 гадоў пасля выпуску;

10.11. забяспечваць канфідэнцыяльнасць пры працы з інфармацыяй, атрыманай у ходзе аказання псіхалагічнай дапамогі;

10.12. аказваць педагагічную падтрымку органам вучнёўскага самакіравання, першасным арганізацыям грамадскага аб'яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі», іншых маладзёжных грамадскіх аб'яднаннях, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь (Рэспубліканскі рэестр моладзевых і дзіцячых аб'яднанняў, якія карыстаюцца дзяржаўнай падтрымкай размешчаны на сайце Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (раздзел «Упраўленне па справах моладзі» (Моладзевыя і дзіцячыя грамадскія аб'яднанні));

10.13. развіваць традыцыі ўстановы адукацыі, вучэбнай групы, садзейнічаць забеспячэнню захавання правілаў унутранага распарадку, абароны правоў і законных інтарэсаў навучэнцаў;

10.14. садзейнічаць другаснай занятасці навучэнцаў, іх творчай, культурна-масавай і фізкультурна-аздараўленчай дзейнасці, удзелу ў рабоце аб'яднанняў па інтарэсах, дзейнасці органаў вучнёўскага самакіравання;

10.15. ажыццяўляць арганізацыю выхаваўчага працэсу ў навучальнай групе, на аснове планавання ідэалагічнай і выхаваўчай работы, грамадска карыснай працы, адпачынку і аздараўлення навучэнцаў у пазавучэбны час і канікулярны перыяд;

10.16. спрыяць фарміраванню згуртаванага калектыву вучэбнай групы, заснаванага на прынцыпах павагі і добразычлівага стаўлення да кожнага вучнянезалежна ад матэрыяльнага становішча і сацыяльнага статусу яго бацькоў;

10.17. садзейнічаць стварэнню спрыяльнага клімату ў інтэрнаце ўстановы адукацыі, выхаванню культуры быту і ўзаемадзеяння навучэнцаў, якія пражываюць у інтэрнаце;

10.18. садзейнічаць арганізацыі харчавання і медыцынскага абслугоўвання навучэнцаў у адпаведнасці з усталяванымі патрабаваннямі;

10.19. выконваць устаноўленыя патрабаванні па ахове працы і стварэнні бяспечных умоў для здароўя і жыцця навучэнцаў;

10.20. павышаць кваліфікацыю і пастаянна ўдасканальваць сваё прафесійнае майстэрства.

11. Куратар мае права:

11.1. выбіраць педагагічна абгрунтаваныя формы, метады, шляхі і сродкі выхаваўчай дзейнасці, выхаваўчыя тэхналогіі ў вучэбнай групе з улікам індывідуальных і ўзроставых асаблівасцей, інтарэсаў, схільнасцей і каштоўнасных арыентацый навучэнцаў;

11.2. весці педагагічныя назіранніза навучэнцамі (у тым ліку і падчас навучальных заняткаў, экзаменаў і іншых мерапрыемстваў, якія праводзяцца ва ўстанове адукацыі і інтэрнаце), вывучаць умовы пражывання і сямейнага выхавання;

11.3. уносіць на разгляд кіраўніка установы адукацыі, савета ўстановы адукацыі, педагагічнага савета і метадычнага аб'яднання куратараў прапановы па ўдасканаленні адукацыйнага працэсу, планаванні і рэалізацыі выхаваўчай працы;

11.4. уносіць прапановы па заахвочванні навучэнцаў і іх законных прадстаўнікоў, а таксама прапановы па прыцягненні навучэнцаў да дысцыплінарнай адказнасці за парушэнне статута і правілаў унутранага распарадку ўстановы адукацыі;

11.5. рэкамендаваць кандыдатуры вучняў уорганы вучнёўскага самакіравання, актыў грамадскіх аб'яднанняў;

11.6. удзельнічаць у абмеркаванні пытанняў і прыняцці рашэнняў, якія датычацца жыццядзейнасці навучэнцаў вучэбнай групы;

11.7. атрымліваць з боку кіраўніка, яго намеснікаў, метадычнага аб'яднання куратараў, структурных падраздзяленняў установы адукацыі арганізацыйную, метадычную дапамогу па пытаннях выхавання, удзельнічаць у семінарах, канферэнцыях і іншых мерапрыемствах па пытаннях рэалізацыі ідэалагічнай, выхаваўчай работы і дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі;

11.8. удзельнічаць у правядзенні конкурсаў педагагічных работнікаў устаноў адукацыі, якія маюць высокія дасягненні ў выхаваўчай рабоце.

 

12. Намеснік кіраўніка па выхаваўчай (вучэбна-выхаваўчай) рабоце непасрэдна каардынуе і накіроўвае дзейнасць куратараў, забяспечвае аказанне ім арганізацыйнай і метадычнай дапамогі, а таксама ажыццяўляе кантроль за якасцю арганізацыі выхаваўчага працэсу ў навучальнай групе.

13. Куратар плануе выхаваўчую працу з навучэнцамі з улікам спецыфікі і асаблівасцяў вучэбнай групы, у адпаведнасці з планам ідэалагічнай і выхаваўчай работы ўстановы адукацыі на навучальны год, на падставе аналізу якасці выхавання ў вучэбнай групе за папярэдні навучальны год (за выключэннем груп 1 - га курса). Планаванне ўключае ў сябе распрацоўку планаў ідэалагічнай і выхаваўчай работы вучэбнай групы на месяц па розных напрамках выхавання навучэнцаў. Прыкладная структурная мадэль плана ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў вучэбнай групе прадстаўлена ў дадатку да інструктыўна-метадычнагапісьма.

14. Змест работы куратара адлюстроўваецца ў плане працы і часопісе куратара вучэбнай групы, у выніках іх педагагічных даследаванняў, вучэбна-метадычных матэрыялах, іншых формах справаздачнасці.

15. Фактычнае выкананне арганізацыйна-выхаваўчай работы штомесяц адлюстроўваецца куратарам у журнале куратара вучэбнай групы (справаздачу аб выкананні плана ідэалагічнай і выхаваўчай работы).

16. Вынікі работы за навучальны год куратар адлюстроўвае ў гадавойсправаздачы (прыкладная схема аналізу ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў вучэбнай групе прадстаўлена ў дадатку да ліста).

17.Куратарыўдзельнічаюць у рабоце метадычнага аб'яднання куратараў установы адукацыі, якое ствараецца з мэтай аказання метадычнай і практычнай дапамогі ў арганізацыі і правядзенні ідэалагічнай і выхаваўчай працы, павышэння прафесійнага майстэрства, абагульнення і распаўсюджвання лепшага вопыту работы куратараў.

 

 

Дадатак 1.

Прыкладная схема плана ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў вучэбнай групе.

ЗАЦВЯРДЖАЮ Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

_______________ «»20г.

 

ПЛАН

ІДЭАЛАГІЧНАЙ І ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОТЫ ВУЧЭБНАЙ ГРУПЫ на 20_____________ /20_____ навучальны год.

Аналіз ідэалагічнай і выхаваўчай работы за /

(папярэдні)навучальны год.

 

У /навучальным годзе ідэалагічная і выхаваўчая праца вялася ў вучэбнай групе па шэрагу напрамкаў, прыярытэтнымі з якіх былі:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналізуючы якасць ідэалагічнай і выхаваўчай работы ва ўстанове адукацыі па выніках / навучальнага года, неабходна адзначыць наступныя станоўчыя вынікі:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Разам з тым, у працы маецца шэраг нявырашаных праблем:

 

 

 

У мэтах далейшага ўдасканалення ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў / навучальным годзе неабходна:

 

 

 

Мэтай выхаваўчай работы ў/ навучальным годзе з'яўляецца

 

 

 

 

Задачы і прыярытэтныя напрамкі ідэалагічнай і выхаваўчай работы:

 

 

План

ідэалагічнай і выхаваўчай работы вучэбнай групы

на 20  /20  навучальны год.

 

Назва

мерапрыемстваў

Тэрміны

выканання

Адказны /выканаўцы

Адзнака аб выкананні

1. Ідэалагічнае выхаванне

1.1. ...

       

2. Грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне

2.1. ...

       

3. Духоўна-маральнае выхаванне

3.1. ...

       

4. Выхаванне полікультурнае

4.1. ...

       

5. Эканамічнае выхаванне

5.1. ...

       

6. Выхаванне культуры бяспекі жыццядзейнасці

6.1. ...

       

7. Эстэтычнае выхаванне

7.1. ...

       

8. Выхаванне псіхалагічнай культуры

8.1. ...

       

9. Выхаванне культуры здаровага ладу жыцця

9.1. ...

       

10. Экалагічнае выхаванне

10.1. ...

       

11. Сямейнае і гендэрнае выхаванне

11.1. ...

       

12. Працоўнае і прафесійнае выхаванне

12.1. ...

       

13. Выхаванне культуры побыту і вольнага часу

13.1. ...

       

 

 

Дадатак 2.

Прыкладная схема аналізу ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў вучэбнай групе_________________ за 20___ / 20___ навучальны год.

1.     Аналіз эфектыўнасці мэтапакладання і планавання выхаваўчага працэсу ў групе (у мінулым навучальным годзе):

2.     вынікі рашэння пастаўленых задач, мэтазгоднасць і актуальнасць іх пастаноўкі, дзейснасць агульнай канцэпцыі дзейнасці, абранай пры планаванні;

3.     адэкватнасць выбару асноўных напрамкаў, зместу, формаў і метадаў працы.

4.     Аналіз развіцця і выхавання навучэнцаў:

5.     вынікі вывучэння ўзроўню выхаванасці навучэнцаў (ацэнка фактараў, якія паўплывалі на дадзеную характарыстыку);

6.     развіццё і накіраванасць пазнавальных інтарэсаў, творчых здольнасцей, якія праявілі навучэнцы ў інтэлектуальнай, мастацка-эстэтычнай, працоўнай і іншых відах дзейнасці;

7.     узровень паспяховасці (наяўнасць цяжкасцяў пры вывучэнні прадметаў агульнаадукацыйнага і прафесійнага цыклу);

8.     дынаміка фарміравання прафесійнай кампетэнцыі, стаўленне да атрыманай прафесіі (спецыяльнасці);

9.     развіццё і выхаванне навучэнцаў, якія патрабуюць павышанай педагагічнай увагі (іх індывідуальныя асаблівасці, патрэбы, вядучыя матывы; найбольш дзейсныя прыёмы працы з імі, задачы выхавання і карэкцыі паводзін гэтых навучэнцаў, прагноз іх далейшага развіцця).

10.   Аналіз сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі навучэнцаў,узаемадзеяння з соцыумам:

·         асаблівасці ўзаемадзеяння навучэнцаў групы з акаляючыміх соцыумам, іншымі навучальнымі групамі, найбольш прыкметныя змены ў гэтай сферы, якія адбыліся за навучальны год; фактары, якія ўбольшай ступені паўплывалі на дадзеныя характарыстыкі;

·         выкананне патрабаванняў правілаў унутранага распарадку;

·         выкананне норм пражывання ў інтэрнаце.

·         Аналіз развіцця калектыву вучэбнай групы:

·         сацыяльна-псіхалагічны мікраклімат у групе, дамінуючы эмацыйны настрой, характар узаемаадносін вучняў;

·         пераважнаестаўленне навучэнцаў да педагогаў.

·         сацыяметрычнаяструктура групы.

·         Развіццёграмадскай актыўнасці, сістэмы вучнёўскага самакіравання (ініцыятыўнасць, арганізаванасць, самастойнасць, удзел у самакіраванні, першаснай прафсаюзнай арганізацыі, пярвічнай арганізацыі 00 «БРСМ»);

·         узровень развіцця калектыўнай творчай дзейнасці, ступень уключанасці навучэнцаўужыццядзейнасць групы, у працэс планавання, арганізацыі і аналізу сумеснай дзейнасці.

·        

·        

СЦВЯРДЖАЮ

Намеснік дырэктара па ВР

______________ Л. В. Максак

 

ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ГАДЗІН

НАІполугодие 2021/2022НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

Верасень

1. Тэматычны інфармацыйны час«Дзень беларускага пісьменства»

2. Аглядны інфармацыйны чаc«Пазітыўнае стаўленне да жыцця» (да Сусветнага дня прадухілення самагубстваў)

3. Тэматычны інфармацыйны час«Дзень народнага адзінства»

4. Інфармацыйна-адукацыйны праект «Школа Актыўнага Грамадзяніна» «Гонар за Беларусь. Адукацыя ў імя будучыні краіны» (аб дасягненнях на ўсіх узроўнях асноўнай адукацыі)

5. Аглядны інфармацыйны час «Прафесійнаяадукацыя сёння – стабільнае будучае заўтра»

Кастрычнік

6. Аглядны інфармацыйны час«Кіберзлачыннасць як пагроза бяспекі сучаснага грамадства: віды, асаблівасці, метады барацьбы і прафілактыкі»

7. Тэматычны інфармацыйны час «14 кастрычніка – Дзень маці» (Да Дня маці).

8. Аглядны інфармацыйны час«Культура паводзін на кожны дзень»

9. Інфармацыйна-адукацыйны праект «Школа Актыўнага Грамадзяніна» «Гонар за Беларусь. Здароўе кожнага з нас - галоўная каштоўнасць» (аб дасягненнях аховы здароўя, фармацэўтыкі)

Лістапад

10. Аглядны інфармацыйны час«Прафілактыка сацыяльна небяспечных захворванняў і выпрацоўка адказных, бяспечных паводзін моладзі»

11. Тэматычны інфармацыйны час «Захоўваючы навакольнае асяроддзе» (КМіжнароднаму дню энергазберажэння)

12. Аглядны інфармацыйны час«Жыць годна. Як вы гэта разумееце?»

13. Інфармацыйна-адукацыйны праект «Школа Актыўнага Грамадзяніна»«Гонар за Беларусь. Заўсёды на сувязі» (аб дасягненнях у галіне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій)

Снежань

14. Аглядная інфармацыйная гадзіна «Міжнародны дзень добраахвотнікаў у імя эканамічнага і сацыяльнага развіцця» (Да Сусветнага дня валанцёраў)

15. Тэматычны інфармацыйны час«Міжнародны Дзень правоў чалавека»

16. Аглядны інфармацыйны час«Духоўна-маральныя арыенціры ў сучасным свеце»

17. Інфармацыйна-адукацыйны праект «Школа Актыўнага Грамадзяніна» «Гонар за Беларусь. На варце нацыянальнай бяспекі і суверэнітэту» (аб Узброеных сілах, Памежнай службы, Мытнай службы, МНС)

18. Тэматычны інфармацыйны час «Бяспека жыццядзейнасці падчас навагодніх свят і зімовых канікул»

 

 

 

СЦВЯРДЖАЮ

Намеснік дырэктара па ВР

______________ Л. В. Максак

 

ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ГАДЗІН

НАІІпаўгоддзе2021/2022НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

Студзень

1. Аглядны інфармацыйны час «Права на абарону ад усіх відаў гвалту».

2. Інфармацыйна-адукацыйны праект «Школа Актыўнага Грамадзяніна»«Гонар за Беларусь. Свет міжканфесійны, міжнацыянальны свет» (аб прыярытэтах канфесійнай палітыкі Рэспублікі Беларусь)

Лютага

3. Аглядны інфармацыйны час «Прафілактыка злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці ў дачыненні да непаўналетніх»

4. Тэматычны інфармацыйны час «Беларусь – дзяржава для народа»

5. Аглядная інфармацыйная гадзіна «Мая родная мова» (Да Міжнароднага дня роднай мовы).

6. Інфармацыйна-адукацыйны праект «Школа Актыўнага Грамадзяніна» «Гонар за Беларусь. На варце нацыянальнай бяспекі і суверэнітэту» (аб Узброеных сілах, Памежнай службы, Мытнай службы, МНС)

Сакавік

7. Тэматычны інфармацыйны часдаМіжнароднагаднябарацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам «Наркотыкі – шлях у бездань»

8. Аглядны інфармацыйны час«Мы ў сацсетках: бяспека і адказнасць»

9. Аглядны інфармацыйны час«Энергетычныя напоі і электронныя цыгарэты: за і супраць»

10. Інфармацыйна-адукацыйны праект «Школа Актыўнага Грамадзяніна» «Гонар за Беларусь. Чыстаенавакольнае асяроддзе – ключ да здаровагажыцця» (аб захаванні біяразнастайнасці, дасягненнях у галіне захавання экалагічна чыстаганавакольнага асяроддзя)

11. Тэматычны інфармацыйны час «Дзень яднання народаў Расеі і Беларусі»

Красавік

12. Аглядная інфармацыйная гадзіна «Сусветны дзень здароўя».

13. Аглядны інфармацыйны час«Наш дом – планета Зямля!» (Да Сусветнага дня Зямлі).

14. Тэматычны інфармацыйны час «Рэха Чернобыля»

15. Інфармацыйна-адукацыйны праект «Школа Актыўнага Грамадзяніна» «Гонар за Беларусь. Вырашчана беларусамі» (аб развіцці сельскай гаспадаркі)

Май

16. Аглядная інфармацыйная гадзіна «Дзяржаўныя сімвалы маёй рэспублікі».

17. Тэматычны інфармацыйны час «Сямейны ачаг» (Да дня сям'і).

18. Аглядны інфармацыйны час«Нікацінавая залежнасць».

19. Інфармацыйна-адукацыйны праект «Школа Актыўнага Грамадзяніна» «Гонар за Беларусь. Выраблена беларусамі» (аб развіцці харчовай прамысловасці)

Чэрвень

20. Тэматычны інфармацыйны час«Правы дзіцяці і абавязкі бацькоў».

21. Аглядная інфармацыйная гадзіна «Алкаголь – крок у бездань».

22. Тэматычны інфармацыйны час«Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны».

23. Аглядны інфармацыйны час«Правы дзяцей і моладзі ў Беларусі» (Да дня моладзі).

24. Аглядны інфармацыйны час«Бяспека жыццядзейнасці ў час летніх канікул»

 

 

 

  •