^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ПРАВІЛЫ ЎНУТРАНАГАРАСПАРАДКУ

скачать

 

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях

(у рэдакцыі 2021 года)

Артыкул 19.11. Распаўсюджванне, выраб, захоўванне, перавозка інфармацыйнай прадукцыі, якая змяшчае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці або якая прапагандуе такую дзейнасць

1. Распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі, якая змяшчае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці або якая прапагандуе такую дзейнасць, а роўна выраб, захоўванне або перавозка з мэтай распаўсюджвання такой інфармацыйнай прадукцыі -

цягнуць накладанне штрафу ў памеры да дваццаці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, на індывідуальнага прадпрымальніка - ад дваццаці да пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а на юрыдычную асобу - ад пяцідзесяці да двухсот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння.

2. Распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі, уключанай у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, а роўна выраб, выданне, захоўванне або перавозка з мэтай распаўсюджвання такой інфармацыйнай прадукцыі -

цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да трыццаці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прыладаў і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння, або без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў, або грамадскія працы з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прыладаў і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння, або без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў, або адміністрацыйны арышт з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прыладаў і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння, або без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў, на індывідуальнага прадпрымальніка - накладанне штрафу ў памеры ад пяцідзесяці да ста базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прыладаў і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння, або без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў, а на юрыдычную асобу - ад ста да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прыладаў і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння, або без канфіскацыі такіх прылад і сродкаў.

Артыкул 24.23. Парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў

1. Парушэнне ўстаноўленага парадку правядзення сходу, мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага мерапрыемства, здзейсненае ўдзельнікам такіх мерапрыемстваў, а таксама публічныя заклікі да арганізацыі або правядзення сходу, мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага мерапрыемства з парушэннем устаноўленага парадку іх арганізацыі або правядзення, учыненыя ўдзельнікам такіх мерапрыемстваў альбо іншай асобай, -

цягнуць накладанне штрафу ў памеры да ста базавых велічынь, або грамадскія працы, або адміністрацыйны арышт.

2. Парушэнне ўстаноўленага парадку арганізацыі або правядзення сходу, мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага мерапрыемства, а таксама публічныя заклікі да арганізацыі або правядзення сходу, мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага мерапрыемства з парушэннем устаноўленага парадку іх арганізацыі або правядзення, учыненыя арганізатарам такіх мерапрыемстваў, -

цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да ста пяцідзесяці базавых велічынь, або грамадскія працы, або адміністрацыйны арышт, а на юрыдычную асобу - ад дваццаці да двухсот базавых велічынь.

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, учыненыя паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, -

цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да двухсот базавых велічынь, або грамадскія працы, або адміністрацыйны арышт.

4. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 2 гэтага артыкула, учыненыя паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, -

цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да двухсот базавых велічынь, або грамадскія працы, або адміністрацыйны арышт, а на юрыдычную асобу - ад дваццаці да двухсот базавых велічынь.

5. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, учыненыя за ўзнагароджанне, -

цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да двухсот базавых велічынь, або грамадскія працы, або адміністрацыйны арышт.

6. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 2 гэтага артыкула, якія суправаджаюцца выплатай возна1раждения за ўдзел у сходзе, мітынгу, вулічным шэсці, дэманстрацыі, пікетаванні, -

цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад сарака да двухсот базавых велічынь, або грамадскія працы, або адміністрацыйны арышт, а на юрыдычную асобу — ад двухсот пяцідзесяці да пяцісот базавых велічынь.

7. Збор, атрыманне, выкарыстанне грашовых сродкаў, іншай маёмасці, у тым ліку маёмасных правоў, а таксама выключных правоў на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці, а роўна выкананне работ, аказанне паслуг для мэтаў кампенсацыі выдаткаў, звязаных з прыцягненнем асобы да адказнасці за парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў, -

цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад пяці да трыццаці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння або без канфіскацыі, а на юрыдычную асобу - да ста працэнтаў ад сумы (кошту) прадмета адміністрацыйнага правапарушэння з яго канфіскацыяй або без канфіскацыі.

Заўвага. Не з'яўляюцца адміністрацыйным правапарушэннем, прадугледжаным часткай 7 гэтага артыкула, выкананне работ, аказанне паслуг асобай для мэт пакрыцця ўласных выдаткаў, абумоўленых прыцягненнем яго да адказнасці за парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў.

Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь

Артыкул 130. Распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або розні

1. Наўмысныя дзеянні, накіраваныя на ўзбуджэнне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або розні па прыкмеце расавай, нацыянальнай, рэлігійнай, моўнай ці іншай сацыяльнай прыналежнасці, -

караюцца штрафам, або арыштам, ці абмежаваннем волі на тэрмін да пяці гадоў, або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін.

2. Тыя ж дзеянні, злучаныя з гвалтам альбо учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў, -

караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да дзесяці гадоў.

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 або 2 гэтага артыкула, учыненыя групай асоб альбо якія пацягнулі па неасцярожнасці смерць чалавека альбо іншыя цяжкія наступствы, -

караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад пяці да дванаццаці гадоў.

Заўвага. Пад іншай сацыяльнай прыналежнасцю у гэтым артыкуле разумеецца прыналежнасць асобы да пэўнай сацыяльнай групе па прыкмеце полу, ўзросту, прафесіі, роду заняткаў, месца жыхарства і іншай сацыяльна-групавой ідэнтыфікацыі.

Артыкул 292. Захоп будынкаў і збудаванняў

1. Захоп будынкаў, збудаванняў, шляхоў або сродкаў паведамленні і сувязі, іншых камунікацый, стацыянарных платформаў, размешчаных на кантынентальным шэльфе, альбо іх утрыманне, злучаныя з пагрозай іх знішчэння або пашкоджання альбо з пагрозай забойствам грамадзян або нанясеннем ім цялесных пашкоджанні, з мэтай прымусіць дзяржаўны ці іншы орган, юрыдычная або фізічная асоба або групу асоб учыніць альбо ўстрымацца ад учынення якога-небудзь дзеяння як умовы невыканання пагрозы, а таксама фінансаванне ці іншае матэрыяльнае забеспячэнне такіх дзеянняў пры адсутнасці прыкмет злачынстваў, прадугледжаных артыкулам 3612 гэтага Кодэкса, -

караюцца арыштам, або абмежаваннем волі на тэрмін да пяці гадоў, або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін.

2. Тыя ж дзеянні, учыненыя арганізаванай групай, альбо якія пацягнулі па неасцярожнасці смерць чалавека, альбо якія пацягнулі прычыненне шкоды ў асабліва буйным памеры ці іншыя цяжкія наступствы, -

караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад сямі да дванаццаці гадоў.

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 або 2 гэтага артыкула, учыненыя з прымяненнем боепрыпасаў, выбуховых рэчываў, выбуховых прылад, прадметаў, якое дзівіць дзеянне якіх заснавана на выкарыстанні гаручых рэчываў, а таксама ядзернай, хімічнай, біялагічнай або іншых відаў зброі масавага паражэння або асноўных частак такой зброі, -

караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад васьмі да пятнаццаці гадоў са штрафам.

Артыкул 293. Масавыя беспарадкі

1. Арганізацыя масавых беспарадкаў, якія суправаджаліся гвалтам над асобай, пагромамі, падпаламі, знішчэннем маёмасці або узброеным супрацівам прадстаўнікам улады, -

караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад пяці да пятнаццаці гадоў.

2. Удзел у масавых беспарадках, якое выказалася ў непасрэдным здзяйсненні дзеянняў, названых у частцы 1 гэтага артыкула, -

караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да васьмі гадоў.

3. Навучанне ці іншая падрыхтоўка асоб для ўдзелу ў масавых беспарадках, якія суправаджаюцца ўчыненнем дзеянняў, прадугледжаных часткай 1 гэтага артыкула, а таксама фінансаванне ці іншае матэрыяльнае забеспячэнне такой дзейнасці пры адсутнасці прыкмет злачынстваў, прадугледжаных артыкулам 3612 гэтага Кодэкса, -

караюцца арыштам або пазбаўленнем волі на тэрмін да трох гадоў.

Артыкул 309. Наўмыснае прывядзенне ў непрыгоднасць транспартнага сродку або шляхоў паведамленні

1. Наўмыснае разбурэнне, пашкоджанне або прывядзенне іншым спосабам у непрыдатнае для эксплуатацыі стан сродкаў чыгуначнага, воднага, паветранага, аўтадарожнага, магістральнага трубаправоднага транспарту, шляхоў зносін, збудаванняў на іх, сродкаў сігналізацыі або сувязі або іншага транспартнага абсталявання, калі гэтыя дзеянні маглі пацягнуць смерць чалавека, крушэнне, аварыю альбо іншыя цяжкія наступствы, -

караюцца штрафам, або арыштам, ці абмежаваннем волі на тэрмін да трох гадоў, або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін.

2. Тыя ж дзеянні, якія пацягнулі па неасцярожнасці прычыненне цяжкага або менш цяжкага цялеснага пашкоджання або шкоды ў асабліва буйным памеры, -

караюцца штрафам, або арыштам, або пазбаўленнем волі на тэрмін да чатырох гадоў.

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 або 2 гэтага артыкула, якія пацягнулі па неасцярожнасці смерць чалавека, -

караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да дзесяці гадоў.

4. Дзеянні, прадугледжаныя часткай 1 гэтага артыкула, учыненыя ў мэтах учынення злачынстваў, прадугледжаных артыкуламі 124, 126, 289, 359 і 360 гэтага Кодэкса, -

караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад сямі да пятнаццаці гадоў са штрафам або без штрафу.

Артыкул 310. Наўмыснае блакаванне транспартных камунікацый

1. Наўмыснае блакаванне транспартных камунікацый шляхам стварэння перашкод, ўстаноўкі пастоў ці іншым спосабам, што пацягнула прычыненне шкоды ў значным памеры, -

караецца штрафам, або папраўчымі работамі на тэрмін да двух гадоў, або абмежаваннем волі на тэрмін да трох гадоў, або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін.

2. Тое ж дзеянне, якое пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека альбо прычыненне цяжкага або менш цяжкага цялеснага пашкоджання, -

караецца арыштам, ці абмежаваннем волі на тэрмін да пяці гадоў, або пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да дзесяці гадоў.

Заўвага. Шкодай у значным памеры ў сапраўднай артыкуле прызнаецца памер (шкоду) на суму, якая ў сорак і больш разоў перавышае памер базавай велічыні, устаноўлены на дзень здзяйснення злачынства.

Артыкул 342. Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо актыўны ўдзел у іх

1. Арганізацыя групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і спалучаных з відавочным непадпарадкаваннем законным патрабаванням прадстаўнікоў улады або пацягнуўшых парушэнне працы транспарту, прадпрыемстваў, устаноў або арганізацый, альбо актыўны ўдзел у такіх дзеяннях пры адсутнасці прыкмет больш цяжкага злачынства -

караюцца арыштам, або абмежаваннем волі на тэрмін ад двух да пяці гадоў, або пазбаўленнем волі на тэрмін да чатырох гадоў.

2. Навучанне ці іншая падрыхтоўка асоб для ўдзелу ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама фінансаванне ці іншае матэрыяльнае забеспячэнне такой дзейнасці пры адсутнасці прыкмет больш цяжкага злачынства -

караюцца арыштам або пазбаўленнем волі на тэрмін да трох гадоў.

Артыкул 3422. Неаднаразовае парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў

Парушэнне ўстаноўленага парадку арганізацыі або правядзення сходу, мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага мерапрыемства, у тым ліку публічныя заклікі да арганізацыі або правядзення сходу, мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага мерапрыемства з парушэннем устаноўленага парадку іх арганізацыі або правядзення (парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў), калі гэта дзеянне здзейснена неаднаразова, -

караецца арыштам, ці абмежаваннем волі на тэрмін да трох гадоў, або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін.

Заўвага. Для мэт гэтага артыкула дзеянне прызнаецца дасканалым асобай неаднаразова, калі гэта твар двойчы на працягу аднаго года падвяргалася адміністрацыйнаму спагнанню за ўчыненне адміністрацыйных правапарушэнняў, прадугледжаных артыкулам 24.23 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, і на працягу года пасля накладання другога адміністрацыйнага спагнання за такія дзеі зноў парушыла парадак арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў.

Артыкул 361. Заклікі да мер абмежавальнага характару (санкцый), іншым дзеянням, накіраваным на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь

1. Публічныя заклікі да захопу дзяржаўнай улады, або гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь, або здрадзе дзяржаве, або ўчынення акта тэрарызму ці дыверсіі, або ажыццяўлення дзеянняў, накіраваных на парушэнне тэрытарыяльнай цэласнасці Рэспублікі Беларусь, або здзяйснення іншых дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, у тым ліку на прымяненне мер абмежавальнага характару (санкцый) у дачыненні да Рэспублікі Беларусь, фізічных і юрыдычных асоб Рэспублікі Беларусь, альбо распаўсюд матэрыялаў, якія змяшчаюць такія заклікі, пры адсутнасці прыкмет больш цяжкага злачынства -

караюцца абмежаваннем волі на тэрмін да пяці гадоў або пазбаўленнем волі на тэрмін да шасці гадоў.

2. Заклікі, звернутыя да замежнай дзяржавы, замежнай або міжнароднай арганізацыі здзейсніць дзеянні, накіраваныя на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, у тым ліку на прымяненне мер абмежавальнага характару (санкцый) у дачыненні да Рэспублікі Беларусь, фізічных і юрыдычных асоб Рэспублікі Беларусь, альбо распаўсюд матэрыялаў, якія змяшчаюць такія заклікі, пры адсутнасці прыкмет больш цяжкага злачынства -

караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да дзесяці гадоў.

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 або 2 гэтага артыкула, учыненыя з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі або глабальнай кампутарнай сеткі Інтэрнэт, альбо службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў, альбо якія пацягнулі цяжкія наступствы, -

караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад чатырох да дванаццаці гадоў.

Артыкул 3611Стварэнне экстрэмісцкага фарміравання або ўдзел у ім

1. Стварэнне экстрэмісцкага фарміравання, а роўна фарміравання, деятельность1 якога накіравана на рэабілітацыю нацызму, альбо кіраўніцтва такім фарміраваннем або якія ўваходзяць у яго структурным падраздзяленнем -

караюцца абмежаваннем волі на тэрмін да пяці гадоў або пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да сямі гадоў.

2. Тыя ж дзеянні, учыненыя паўторна альбо службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў, -

караюцца абмежаваннем волі на тэрмін ад трох да пяці гадоў або пазбаўленнем волі на тэрмін ад шасці да дзесяці гадоў.

3. Уваходжанне асобы ў склад экстрэмісцкага фарміравання ў мэтах здзяйснення злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці (удзел у экстрэмісцкім фарміраванні)

караецца абмежаваннем волі на тэрмін да чатырох гадоў або пазбаўленнем волі на тэрмін ад двух да шасці гадоў.

Заўвагі:

1. Твар вызваляецца ад крымінальнай адказнасці па гэтым артыкуле і артыкулах 3614 і 3615 гэтага Кодэкса, калі яно своечасовым паведамленнем дзяржаўным органам або іншым чынам спрыяла выяўленні, прадухіленні або спыненні дзеянняў, аднесеных заканадаўствам да экстрэмісцкай дзейнасці.

2. Пад злачынствам экстрэмісцкай накіраванасці ў сапраўднай артыкуле маюцца на ўвазе злачынства, звязанае з здзяйсненнем наўмысных дзеянняў, якія адносяцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі да экстрэмізму, а роўна іншае злачынства, прадугледжанае сапраўдным Кодэксам, здзейсненае па матывах расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці або розні, палітычнай ці ідэалагічнай варожасці, альбо па матывах варожасці або розні ў дачыненні да якой-небудзь сацыяльнай групы.

Артыкул 3614. Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці

1. Вярбоўка, іншае ўцягванне асобы ў экстрэмісцкую дзейнасць, навучанне, а роўна іншае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці -

караюцца абмежаваннем волі на тэрмін да чатырох гадоў або пазбаўленнем волі на тэрмін ад двух да шасці гадоў.

2. Тыя ж дзеянні, учыненыя паўторна, альбо групай асоб па папярэдняй змове, альбо службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў, -

караюцца абмежаваннем волі на тэрмін ад двух да пяці гадоў або пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да сямі гадоў.