^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ПАМЯТКА па прафілактыцы экстрэмізму і тэрарызму

Адной з асаблівасцяў сучаснай Беларусі стала актыўная дэструктыўная дзейнасць шматлікіх грамадскіх фарміраванняў, у тым ліку розных партый і грамадскіх рухаў. Аналіз іх дзейнасці паказвае, што яна па многіх напрамках выходзіць за рамкі закона: іх друкаваныя выданні, радыё - і тэлевыступы лідэраў, прапагандысцкія кампаніі прама пагражаюць грамадскаму парадку, спакою і бяспецыграмадзян, міжнацыянальнайзгодзе, дзяржаўнаму ладу, гэта значыць – маюць выражаны экстрэмісцкі характар.

Па сваіх напрамках экстрэмізм шматвектарны. Экстрэмісцкая дзейнасць можа ажыццяўляцца ў дачыненні да зусім розных суб'ектаў: ўладных структур, асобных палітыкаў і іх аб'яднанняў, сацыяльнага ладу ці сацыяльных груп, рэлігійных суполак або рэлігійных дзеячаў, нацый, народнасцяў. Адсюль і розныя формы экстрэмізму: нацыяналістычны экстрэмізм, рэлігійны, моладзевы.

Неабходна адзначыць, што ў чыстым выглядзе ні адна з формаў экстрэмізму не існуе. Заўсёды адбываецца змешванне названых формаў з перавагай той ці іншай афарбоўкі там, дзе ў дзеянне ўключаюцца масы насельніцтва, дзе закранаюцца інтарэсы многіх людзей, дзе парушаецца грамадскі парадак, ствараецца пагроза жыццю і здароўю людзей, заўсёды палітыка пераплятаецца з нацыяналізмам, рэлігіяй і г. д. Як любаянегатыўнаяз'ява, экстрэмізм не нараджаецца на «пустым месцы». Прычын, якія вызначаюць узнікненне і існаванне экстрэмісцкіх арганізацый, досыць шмат. Таму вялікае значэнне мае аналіз матывацыі злачынныхпаводзінаў іх членаў.

Пры аналізе сацыяльна-псіхалагічных прычын злачынныхпаводзінаў нельга забываць аб узаемным уплыве культур, якіможа быць пазітыўным і негатыўным. Ўсплёск масавай ксенафобіі, звязанай перш за ўсё з міграцыйнымі працэсамі, этнічнай манапалізацыяй малога і сярэдняга бізнесу, вялікай колькасцю гастарбайтэраў, якія займаюць працоўныя месцы і спрыяюць абвалу коштаў на рынку працы, розным менталітэтам грамадзян.

Наколькі разнастайны і шматаблічны экстрэмізм, настолькі разнастайныя спараджаюць яго матывы. На думку апытаных у ходзе даследавання супрацоўнікаў падраздзяленняў па супрацьдзеянні экстрэмізму розных рэгіёнаў Расіі, асноўнымі матывамі, якіяспараджаюць экстрэмізм з'яўляюцца: матэрыяльны, ідэалагічны, жаданнепераўтварэння і нездаволенасці рэальнай сітуацыяй, улады над людзьмі, цікавасці да новага віду дзейнасці, таварыскі, самасцвярджэння, моладзевай рамантыкі, гераізму, гульнявы, прывабнасці смерці. Матывацыя правапарушальнікаў істотна адрозніваецца ад матывацыі законапаслухмяных грамадзян.

Матывацыю злачыннаыхпаводзінаў у экстрэмісцкіх арганізацыях падзяляюць на асабістую і групавую. Знаходжанне ў групе спрыяе ўзнікненню пэўных матываў паводзін, пастаноўцы новых і догляду ад старых мэтаў. Пры фарміраванні матываў і мэтаў экстрэмісцкай актыўнасці ў групе, як правіла, адбываецца абмен думкамі, ведамі, вопытам, а таксама ўзаемнае перакананне і выкліканне, якое паскарае рашучасць здзейсніць гэтае злачынства.

Характар матывацыі паводзін кожнага члена і ўсёй групы ў цэлым адрозніваецца па сіле і накіраванасці. Сіла матывацыі залежыць ад узаемнага ўплыву ўдзельнікаў групы, іх кансалідацыі. Паколькі экстрэмісцкія арганізацыі, як правіла, імкнуцца падтрымліваць канспірацыю сваёй дзейнасці, яны вымушаныя быць згуртаванымі, за кошт гэтага дасягаецца высілак матываванасці паводзін кожнага ўдзельніка. Члены групы выразна размеркаваны па сваіх ролях: ідэолаг, кіраўнік, арганізатар і выканаўцы. У групе дзейнічаюць даволі жорсткія правілы, якія патрабуюць ад удзельнікаў безумоўнага падпарадкавання.

Вынікі праведзенага даследавання дазваляюць зрабіць выснову аб асаблівасцях злачынстваў экстрэмісцкай накіраванасці. У пераважнай большасці членамі моладзевых экстрэмісцкіх груповак выступаюць маладыя людзі ва ўзросце ад 14 да 20 гадоў (у рэдкіх выпадках да 25-30 гадоў). Суб'ектамі злачынстваў выступаюць асобы мужчынскага полу, аднак, членамі нефармальных моладзевых экстрэмісцкіх груповак разам з маладымі людзьмі з'яўляюцца і дзяўчаты.

У адрозненні ад звычайных груп падлеткаў, якія здзяйсняюць хуліганскія дзеянні або акты вандалізму, як правіла, з мэтай «пазабаўляцца», нефармальныя экстрэмісцкія групоўкі ажыццяўляюць свае супрацьпраўныя дзеянні, грунтуючыся на пэўнай ідэалогіі ў якасці асноўнага тэзіса якой можа выступаць такі: для пераадолення ўсіхпалітычных і эканамічных праблем у краіне неабходна стварэнне «чыста нацыянальнай» дзяржавы, так як гэта, па іх прадстаўленні, паслужыць гарантыяй ад любых пагроз. Прычым, ідэя чыстайдзяржавы ўласцівая не толькі для «скінхэдаў», але і рэлігійныхэкстрэмістаўісламскага толку, якія заклікаюць у сваю чаргу да стварэння чыстайдзяржавы на рэлігійнай (мусульманскай) аснове. Цалкам ясна, што паводзіны, матываваныяназванымі ідэямі, маюцьстрогую арыентацыю, накіраваную ў дадзеным выпадку супраць асоб іншай нацыянальнасці або рэлігіі. Сюды ж прымешваецца нянавісць да існуючай улады, якая, на думку экстрэмістаў, папушчальніцтва жыццядзейнасці «вінаватых» ўсіх расійскіх бед, што прыводзіць да яшчэ больш шырокагараспаўсюджванняэкстрэмісцкіх ідэй. Менавіта гэтыя ідэі становяцца падмуркам адукацыі нефармальных экстрэмісцкіх моладзевых груповак.

Якімі б матывамі ні кіраваліся экстрэмісты, іх асноўная мэта-дэстабілізацыя сацыяльнага і этнапалітычных становішча, стварэнне максімальна канфліктных сітуацый.

Органамі ўнутраных спраў рэалізуецца комплекс мер, накіраваных на выяўленне экстрэмісцкіх настрояў і прыняцце неабходных прафілактычных мер у маладзёжным асяроддзі.

На пастаяннай аснове праводзіцца маніторынг сродкаў масавай інфармацыі і інфармацыйных рэсурсаў сеткі «Інтэрнэт» для ўстанаўлення фактаў публікацый інфармацыі экстрэмісцкага зместу, а таксама несанкцыянаваных мітынгах і акцыях пратэсту.

 


Кодэкс Рэспублікі Беларусь «Аб адміністрацыйных правапарушэннях»

Артыкул 17.11. Выраб, распаўсюджванне і (або) захоўванне экстрэмісцкіх матэрыялаў

Выраб і (або) распаўсюджванне, а таксама захоўванне з мэтай распаўсюджвання экстрэмісцкіх матэрыялаў, калі ў гэтых дзеяннях няма складу злачынства, — цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага права­парушэнні, а таксама прылад і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння, або адміністрацыйны арышт з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прыладаў і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння, на індывідуальнага прадпрымальніка — ад пяцідзесяці да ста базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прылад і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння, а на юрыдычную асобу — ад ста да пяцісот базавых велічынь з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правана­рушэння, а таксама прылад і сродкаў здзяйснення ўказанага парушэння».

 

Крымінальны Кодэкс Рэспублікі Беларусь,
Артыкул 289. Акт тэрарызму

1. Здзяйсненне выбуху, падпалу, затаплення, іншых дзеянняў агульнанебяспечным спосабам альбо якія ствараюць небяспеку гібелі людзей, прычынення ім цялесных пашкоджанняў або наступлення іншых цяжкіх наступстваў у мэтах аказання ўздзеяння на прыняцце рашэнняў органамі ўлады, або перашкоды палітычнай ці іншай грамадскай дзейнасці, або запалохвання насельніцтва, або дэстабілізацыі грамадскага парадку (акт тэрарызму) –

караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад васьмі да пятнаццаці гадоў.

2. Акт тэрарызму, учынены паўторна, або групай асоб па папярэдняй змове, альбо асобай, якая раней учыніла злачынствы, прадугледжаныяартыкуламі 124,126,290-1-290-5, часткай 4артыкула 309, часткай 3артыкула 311іартыкулам 359 гэтага Кодэкса, або спалучанае з прычыненнем цяжкіх цялесных пашкоджанняў, –караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад васьмі да дваццаці гадоў.

 

3. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 або 2 гэтага артыкула, учыненыя арганізаванай групай, альбо з прымяненнем аб'ектаў выкарыстання атамнай энергіі, альбо з выкарыстаннем радыеактыўных рэчываў альбо ядзерных матэрыялаў, моцнадзейных, таксічных хімічных ці біялагічных рэчываў або спалучаныя з забойствам чалавека, –караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад дзесяці да дваццаці пяці гадоў, або пажыццёвым зняволеннем, або смяротным пакараннем.

 

Жыццё без гвалту

 

Пачнем з таго, што разбярэмся, што ж такое гвалт? Як вы думаеце, што гэта такое?

Усе праявы, якія парушаюць вашы правы, — гэта гвалт.

 

Віды гвалту:

Фізічныгвалт, жорсткасць і іншыя мэтанакіраваныя антыгуманныядзеянні, якія наносяць боль дзіцяці і перашкаджаюць яго развіццю (прычыненне фізічнагаболю: пабоі, укусы, прыпяканні, наўмыснае ўдушэнне або патапленне дзіцяці, а таксама сітуацыі, калі дзіцяці даюць яды і неадэкватныя лекі).

 

Сэксуальныгвалт- выкарыстанне дзяцей для задавальнення сэксуальных патрэбаў дарослых. Прымяненне пагроз, сілы, хітрасці для ўключэння дзіцяці ў сэксуальную дзейнасць. Выкарыстанне дзяцей для вырабу парнаграфічнай прадукцыі, а таксама дэманстрацыя ім парнаграфічнай прадукцыі. Уцягванне дзяцей у занятак прастытуцыяй.

 

Эмацыянальны (псіхічны) гвалт- дзіця адчувае пастаяннынедахоп увагі і любові, пагрозы і насмешкі, што прыводзіць да страты пачуцця ўласнай годнасці і ўпэўненасці ў сабе. Да яго прад'яўляюць празмерныя патрабаванні, якія не адпавядаюць яго ўзросту, якія дзіця не ў стане выканаць. Хлусня і невыкананне абяцанняў з боку дарослых, парушэнне даверу дзіцяці.

Грэблівае стаўленне - не задавальняюцца жыццёвыя патрэбы дзіцяці ў жыллі, ежы, адзежы, лячэнні. А таксама пакіданне дзяцей без нагляду.

 

Памятка падлетку

«ЯК НЕ СТАЦЬ АХВЯРАЙ ГВАЛТУ»

Калі вы не хочаце стаць ахвярай гвалту, выконвайце некалькі правіл

1. Збіраючыся правесці вечар у незнаёмай кампаніі, вазьміце з сабой прыяцеля, у якім вы ўпэўненыя.

2. У пачатку вечарынкі папярэдзьце ўсіх, што не пойдзеце не развітаўшыся. Калі вы пакідаеце кампанію з кім-то, то скажыце сябрам, з кім.

3. Давярайце сваёй інтуіцыі. Калі вы адчуваеце псіхалагічны дыскамфорт, то гэта можа быць таму, што вы не адчуваеце сябе ў бяспецы.

4. Усталюйце для сябе выразныя межы: чаго вы хочаце, а чаго не дазволіце.

5. Захоўвайце здольнасць прымаць дакладныя рашэнні і правільна рэагаваць у любой сітуацыі.

6. Вядзіце сябе ўпэўнена. Вы маеце права думаць і клапаціцца пра сябе, нават калі гэтым вы можаце закрануць пачуцці іншага.

7. Калі ёсць магчымасць, каб вас сустрэлі ці забралі з вечарынкі, то скарыстайцеся ёю. Гэта надасць вам большай упэўненасці, і вы зможаце лепш кантраляваць свае дзеянні. Не карыстайцеся ў адзіночку паслугамі прыватнага транспарту: у гэтым выпадку папрасіце праважатага запомніць ці запісаць нумар аўтамашыны.

8. Няма зусім верных спосабаў абароны ад патэнцыйнага сэксуальнага гвалту. Але існуюць трывожныя для вас знакі, якія могуць насцярожыць, напрыклад, непавагу да чалавека, парушэнне яго асабістай прасторы.

Будзьце асцярожныя, калі нехта:

· знаходзіцца да вас занадта блізка і атрымлівае задавальненне ад дыскамфорту, які вы ў сувязі з гэтым выпрабоўваеце;

· пільна глядзіць на вас і дэманстратыўна разглядае;

· не слухае таго, што вы кажаце, і ігнаруе вашыя пачуцці;

· паводзіць сябе з вамі, як добры знаёмы, хоць гэта не так.

Звяртаючы ўвагу на знакі падобнага роду, вы можаце паменшыць рызыку падвергнуцца гвалту не толькі на вечарыне, але і ў іншых месцах. Такая сітуацыя можа скласціся, калі вы сустракаецеся з кім-то ўпершыню, ідзяце ў кіно ці на дыскатэку, знаходзіцеся ў кампаніі сяброў ці знаёмых.

Калі вы знаходзіцеся з кімсці, хто прымушае вас адчуваць сябе дыскамфортна, хто ігнаруе вашыя пачуцці або выказвае непавагу да вас якім-небудзь іншым спосабам, - лепш неадкладна перапыніць адносіны з гэтым чалавекам.