^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Падручнiк "Беларуская лiтаратура 11 клас"

 

Падручнiк " Беларуская мова- 11 клас"

 

Васiль Быкау "Сотнiкау"

Васiль Быкау "Знак бяды"

Вершы Ніла Гілевіча

Вершы Р. Барадулина

Іван Навуменка Твор «Семнаццатай вясной»

Іван Чыгрынаў тэкст Дзiвак з Ганчарнай вулiцы

Дамашняя работа

Вучэбны занятак №66

Тэма “Ужыванне складаназалежных сказаў”

Заданне 1 . Практыкаванне 301

Заданне2. Марфалагічны разбор

Вучэбны занятак № 65

Тэма “Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці Г. Марчука”

Георгій МарчукТэксты канонаў

 

Вучэбны занятак №64

Тэма “Ужыванне складаназалежных сказаў”

 

 

Вучэбны занятак № 62-63

Тэма “Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці Я. Янішчыц”

“Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці Яўгеніі Янішчыц.

Тэматычная палітра яе паэзіі”

 

Тэма “Тэматычная палітра паэзіі Я. Янішчыц”

презентация -> Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці Я. Янішчыц

Вучэбны занятак №58

Тэма “Ужыванне складаназалежных сказаў”

 

Вучэбны занятак №59

Тэма.“Ужыванне бяззлучніавых сказаў”

Тэма “Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах”

Вучэбны занятак №58

Тэма “Ужыванне складаназалежных сказаў”

 

Вучэбны занятак №37-38

Тэма “Лічэбнік: агульнае значэнне, марфалагічныя і граматычныя прыметы, сінтакічная роля. Разрады . Скланенне і правапіс лічэбнікаў”

Вучэбны занятак №54,55,56,57